SONOPULS HD 2070.2/2200.2 - ultrazvukové homogenizátory , starší modely

Úvod > Firmy > Bandelin > Ultrazvukové... > SONOPULS HD 2070.2/2200.2 - ultrazvukové homogenizátory , starší modely
SONOPULS HD 2070.2/2200.2 

Výkonné stolní ultrazvukové přístroje na homogenizace, přípravu emulzí a suspenzí, rozrušování aglomerátů, rozrušování buněčných struktur, odplynění roztoků a další speciální využití, jako např. příprava vzorků pro HPLC, nebo hmotnostní spektrograf. Sestávají z řídící jednotky a ultrazvukového generátoru zakončeného nástavcem, který se ponoří do zpracovávaného média. Při generování poměrně vysokého výkonu ultrazvukového pole do malého objemu vzorku může docházet k zahřívání vzorku. Proto výrobce  jako další doplněk sortimentu nabízí reakční nádobky s chladícími větvemi, nebo s pláštěm pro chlazení vodou.

Oba modely se liší objemem použití a výkonem generátoru, nabízí nastavení času, výkonu generátoru, amplitudy přes LED displej.

Pracovní frekvence  je 20 kHz pro všechny modely.

SONOPULS HD 2070.2: pro malé objemy 1-200 ml, max. výkon generátoru je 70 W. Lze ho použít i pro sonifikaci mikrodestiček.
SONOPULS HD 2200.2: pro objemy 2-1000 ml, výkon generátoru je 200 W

Technická data:
  •  Nastavení času působení ultrazvuku od 1 s do 99 min. a tento údaj lze uložit do paměti.
  •  Nastavení výkonu generátoru v krocích po 10 % a přestávky mezi pulsy
  •  Při konstantní frekvenci lze nastavovat amplitudu kmitů pole, také po krocích 10 %.
  •  LED displej pro nastavení a kontrolu amplitudy, pulzace a času

Parametry

Regulace
regulace:
času: 99min.59s nebo kontin.
výkonu( amplitudy): 10-100%
pulzace: 10-100%

Možné příslušenství
různé typy sond,nástavců,nádobek, stojanů, protihlukových boxů apod.
2070: sondy MS72,MS73,KE76,VS70T, TT13+sklen.
2200: sondy MS72,MS73,KE76,VS70T,VS190T,
VS200T,TT13,TT19,TT25

Popis
Objem vzorku:
2070:do 200 ml
2200:do 1000 ml

Verze

Obj. číslo Název Popis Cena
2451 SONOPULS HD 2070.2 dodáno včetně sondy MS73  70 174.00 Kč
2531 SONOPULS HD 2200.2 dodáno včetně titanové sondy TT13  85 540.00 Kč

Příslušenství

Katalog Bandelin (pdf 2.38MB)* ceny jsou uvedeny bez DPH
 
Zastupujeme
Hirschmann Binder KNF WTW Bandelin Kern Julabo Knick
Funke-Gerber Testo BMT Tintometer Amarell Binder Harry-Gestigkeit Gryf
Kruss Mettler Toledo Labox Kouřil Brněnská Drutěva IKA LAC Airflow