Výrobci

Úvod > Výrobci
 • ultrazvukové lázně
 • ultrazvukové homogenizátory
 • sušárny, inkubátory
 • testovací a klimatické skříně
 • mrazničky
BMT

 • sušárny, inkubátory
 • klimatické skříně
 • sterilizátory
Přístroje pro potravinářské laboratoře
 • pro mlékarenský průmysl
 • pro pivovarnictví
 • laboratorní mlýny a drtiče
 • sítová analýza - prosévačky
 • stanovení velikosti částic
 • dělení vzorku
 • mineralizace, extrakce
 • destilace vodní parou
 • stanovení vláknin, hydrolýza
 • stanovení dusíku dle Dumase
 • Topné desky
 • Pískové lázně
IKA
 • michačky magnetické a hřídelové
 • dispergátory, topné desky
 • třepačky, kalorimetry
 • oběhové termostaty
 • kryostaty, vodní lázně
 • chladící systémy
 • předvážky
 • analytické váhy
 • sušící váhy
 • průmyslové váhy
 • refraktometry, polarimetry
 • mikroskopy
 • měření hustoty a bodu tání
 • plamenný fotometr
LAC

 • Laboratorní pece

 • Laboratorní váhy
Přístoje pro analýzu vody:
checkity, fotometry
pH metry, konduktometry, oxymetry
zákaloměry, stanovení CHSK, BSK
skříňové termostaty
 • Měření barevnosti - kolorimetry
pH metry s tranzistorovými sondami ISFET
stolní a přenosné přístroje
sondy ISFET
mikrosondy ISFET
WTW
 • Elektrochemické přstroje na analýzu vody
 
Zastupujeme
Hirschmann Binder
WTW Bandelin Kern Julabo Funke-Gerber
BMT Tintometer

Kruss Mettler Toledo IKA LAC