SOXTHERM - automatická extrakce

SOXTHERM - automatická extrakce                

Téměř všechny druhy potravin obsahují tuky. Pokud pracujete s přístrojem SOXTHERM od firmy Gerhardt, stanovení obsahu tuku v jídle a krmivech je jednoduché, rychlé a spolehlivé. Samozřejmě můžete tento přístroj použít pro jiné aplikace , pro extrakce zcela jiných látek.
V tomto roce Vám můžeme doplnit extrakční systém automatickou hydrolýzou - přístrojem HYDROTHERM !!  Najdete v produktech - HYDROLÝZA!


Použití:
1. ANALÝZA POTRAVIN A KRMIV - Stanovení tuků ve všech druzích potravin jako :
• Mléko a mléčné výrobky
• Cereálie a cereální výrobky
• Maso a masné výrobky
• Čokoláda a kakaové výrobky
• Olej a olejové semínka
• Ovoce- Lipidy ve vejcích a vaječných produktech
• Stanovení tuků v krmivech

2. APLIKACE V ENVIROMENTÁLNÍCH ROZBORECH
• Stanovení tuků v odpadních vodách
• Extrakce polutantů z půdy, splašků , kompostu
• Pesticidů
• Fenolů
• PCB
• Extrakce dioxinů ze vzduchových filtrů aj.

3. DALŠÍ POUŽITÍ
• Extrakce farmaceutických činidel z léků - Výbušniny
• Změkčovače v plastech a gumě - PAH
• Barviva v textiliích - Oleje a rubrikanty


Přístroj Soxtherm patří mezi automatické extrakční systémy, které pracují na klasickém principu extrakce dle Soxhleta s podstatně kratším extrakčním časem .Celý proces probíhá v 5 ti programovatelných krocích.Nové modely jsou k dodání ve verzích 2,4 nebo 6 ti místných a to ve verzi mikro a makro.
Ukončení procesu je automatické. Celý proces extrakce je časově méně náročný a zajišťuje vysokou preciznost analýzy Možnost použití různých extrakčních činidel., 4 různých velikostí patron.

Přednosti:
  •  Programovatelnost celého procesu dle vlastních potřeb
  •  Přístroj se skládá ze 3 pohyblivých dílů a žádného těsnění uvnitř - nízké nároky na údržbu
  •  RS 485 2x
  •  Kontrola chladící vody a tlaku vzduchu
  •  Automatická kontrola zvolených vysokých teplot
  •  Optický a akustický signál v případě chyb
  •  Ochrana proti explozi ( konstrukce)
  •  Vizuelní kontrola osvětlených extrakčních baněk
Extrakční zařízení – SOXTHERM  je řízeno regulátorem, řídící a programovatelnou jednotkou MULTISTAT. K jednomu regulátoru lze připojit a tím řídit až 4 samostatné extrakční přístroje.

SOXTHERM MANAGER
SOXTHERM lze řídit a regulovat také přímo přes PC pomocí softwaru SOXTHERM MANAGER .
• Soxtherm Manager CD v německém a anglickém jazyku
• Instalace programů pod Microsoft Windows 95/98/2000 und XP
• Podrobný manuál na CD
• Vedení jednotlivých kroků
• Výstup a možná komunikace s výrobcem

Parametry

Napájení
230 V/50 Hz

Rozhraní
2xRS485

Maximální teplota
300 °C

Výkon
400-800-1200 Watt

Počet míst
2-4-6 místný /verze mikro/makro

Regulace
přes MULTISTAT-až pro 4 extrakční jednotky
přes PC - software Soxtherm Manager

Komplet dodávky
dodáno jako komplet včetně extrakčních baněk,patron(25ks),držáků patron, aj.
(bez řídících jednotek)

Možné příslušenství
extrakční tuby, patrony, kompresor,
Multistat nebo SOXTHERM manager

Verze

Obj. číslo Název Popis Cena
13-0005 SOX 412 dvoumístný,macro  Cena na vyžádání
13-0004 SOX 402 dvoumístný, micro  Cena na vyžádání
13-0007 SOX 414 čtyřmístný, macro  Cena na vyžádání
13-0006 SOX 404 čtyřmístný, micro  Cena na vyžádání
13-0009 SOX 416 šestimístný, macro  Cena na vyžádání
13-0008 SOX 406 šestimístný, micro  Cena na vyžádání

Příslušenství

Obj. číslo Název Popis Cena
13-0011 Multistat řídící jednotka   Cena na vyžádání
13-0012 SC PC Software Manager  Cena na vyžádání
13-0010 KOM - kompresor kompresor  Cena na vyžádání
13-0050 SEB MA extrakční baňka macro, 4ks  Cena na vyžádání
13-0051 SEB MIMA extrakční baňka micro  Cena na vyžádání
13-0095 SE34GL extrakční patrona skleněná 34x95mm, cena za 1ks  Cena na vyžádání
13-0054 SE33A extrakční patrona,33x80 mm,25ks   Cena na vyžádání
13-0057 SE33B extrakční patrona, 33x94 mm,25ks   Cena na vyžádání

Příslušenství

Datový list (pdf 0.47MB)

Katalog* ceny jsou uvedeny bez DPH
 
Zastupujeme
Hirschmann Binder KNF WTW Bandelin Kern Julabo Funke-Gerber
BMT Tintometer Amarell Binder Kruss Mettler Toledo IKA LAC