Elektronické kolorimetry digitální PFXi 195i

Úvod > Výrobci > Tintometer LTD. > Měření barevnosti > Elektronické kolorimetry > Elektronické kolorimetry digitální PFXi 195i
PFX 195 Elektronické kolorimetry - digitální
Firma Tintometer - LOVIBOND je světově známá výrobou přístrojů, spektrofotometrů na měření barevnosti kapalných vzorků event. polotuhých materiálů podle mezinárodních norem. Každý přístroj je upraven na analýzu požadovaného vzorku podle normy, která odpovídá dané analýze.
V široké nabídce kolorimetrů si lze vybrat přístroje jednoduché, manuální nebo přístroje digitální s vyhodnocením barevnosti v krátkém čase s vysokou citlivostí. Pro polotuhé materiály lze dodat automatické přístroje s ohřevem.


Stolní přístroje – kolorimetry s digitálním ukazatelem. Výsledek odečítáme přímo v hodnotě dané stupnice.
Přístroje jsou dodány vždy v požadované stupnici a potřebným příslušenstvím pro danou analýzu. Výsledky odečítáme na displeji přímo v jednotce dané stupnice. Kyvety se používají s různou optickou délkou podle typu analýzy.
Všechny modely jsou dodány s RCMSi technologií s možností dálkové kalibrace a údržbového servisu přes internet (označ "i")

Přístroje lze použít v různých typech laboratoří-potravinářských, petrochemických, farmaceutických aj. Nejčastěji se využívají pro stanovení jakosti - barevnosti chemických, farmaceutických, petrochemických produktů, barevnosti piva, sladu, jedlých olejů, medu, nápojů, cukerných roztoků apod.

Rozsahy  a optická délka měření v jednotlivých stupnicích:
Pt-Co/Hazen/APHA colour...... 0-500 mg/Pt/l ............. 50 mm
Gardner ............................. 1-18 jednotek ..................  10 mm
FAC ..................................  1-45 jednotek...................  10 mm
Jodová stupnice...............  1-500 jednotek................  10 mm
Klett colour .........................0-1000 jednotek..............  40 mm
Hess-Ives colour................................................. 10,25,50 mm   
EBC ....................................2-27 jednotek ................. 10 mm, 25 mm  (pivo, slad, karamelové roztoky)

Spektrální data:
transmitance:    0-100%
optická hustota: 0-2,5

Parametry

Napájení
230V/50 Hz

Interface
RS232, paralelní rozhraní

Displej
LCD displej

Paměť-ukládání dat
32 dat

Pracovní princip
9 interferenčních filtrů

Šířka pásma
20 nm

Vlnová délka
420-710 nm

Kalibrace
plně automatická

Měřící čas
25 s

Aplikace
chemický,petrochemický,farmaceutický, potravinářský průmysl

Technická data
optická délka 0,1-50 mm

Mezinárodní stupnice
Pt-Co,Hazen,APHA,GARDNER,FAC,
EBC,ASBC,Klett Colour,
ICUMSA,CIE hodnoty

Verze

Obj. číslo Název Mezinárodní stupnice Cena
1371952 PFXi 195/2 Saybolt, ASTM color (ASTM D1500),Pt-Co/ Hazen/APHA,CIE hodnoty.  203 094.00 Kč
1371953 PFXi 195/3 FAC, Gardner, CIE hodnoty.  192 671.00 Kč
1371951 PFXi 195/1 Pt-Co/hazen/APHA,GARDNER,jod,CIE hodnoty  192 671.00 Kč
1371954 PFXi 195/4 EBC, ASBC, CIE hodnoty.  192 671.00 Kč
1371955 PFXi 195/5 Stupnice pro farmaceutika (EP&USP),Pt-Co/Hazen/APHA,CIE.  203 094.00 Kč
1371957 PFXi 195/7 ICUMSA, stupnice pro med, serie 52, CIE.  192 671.00 Kč
1371958 PFXi 195/8 CIE, LDh color, Hunter Lab color,.  192 671.00 Kč
1371959 PFXi 195/9 CIE, CIELAB, Hunterlab,   179 667.00 Kč


* ceny jsou uvedeny bez DPH
 
Zastupujeme
Hirschmann Binder
WTW Bandelin Kern Julabo Funke-Gerber
BMT Tintometer

Kruss Mettler Toledo IKA LAC