EasyDirect Titration licenční klíč, příslušenství Mettler

Úvod > Produkty > Dávkování, titrace > Titrátory > EasyDirect Titration licenční klíč, příslušenství Mettler
EasyDirect Titration - licenční klíč 
Jednoduchá a spolehlivá správa dat

  • Počet připojených titrátorů: až 3
  • Doplňkové výpočty
  • Tisk: místní a síťová tiskárna
  • Statistické funkce
  • Zobrazení: 1.derivace a titrační křivka

Ukládání a zpracování výsledků

Software EasyDirect™ Titration zpracovává titrační výsledky až ze tří různých titrátorů EasyPlus™. Snadná správa výsledků podle typu metody pro každý titrátor. 

Grafické zobrazení

Sledujte průběh titrační křivky na grafické obrazovce. Zobrazuje první derivaci pro titraci do bodu ekvivalence a zajišťuje dokonalou kontrolu analýzy a dokumentaci.

Tisk a export

Definujte, která data mají být kam odeslána jako csv. soubor pro jednotlivé výsledky nebo sérii výsledků. Vytiskněte pouze to, co potřebujete  na místní nebo síťové tiskárně.


 

Verze

Obj. číslo Název Popis Cena
30065449 EasyDirect Titration licenční klíč Správa dat:ukládání výsledků,grafické zobrazení a tisk  Cena na vyžádání
11124301 Tiskárna USB-P25/01 tisk dat  Cena na vyžádání
ITITB Instalace titrátorů a zaškolení instalace a zaškolení profesionálním technikem  Cena na vyžádání


* ceny jsou uvedeny bez DPH
 
Zastupujeme
Hirschmann Binder KNF WTW Bandelin Kern Julabo Knick
Funke-Gerber Testo BMT Tintometer Amarell Binder Harry-Gestigkeit Gryf
Kruss Mettler Toledo Labox Kouřil Brněnská Drutěva IKA LAC Airflow