Checkit komparátor

Checkit komparátor

Jednoduché přenosné zařízení pro rychlé stanovení parametrů ve vodě pomocí barevných kotoučů.
Testovací sada  Test KIT - obsahuje CHECKIT Comparátor, barevný kotouč pro daný parametr, reagenční tablety pro 30 testů, kyvety a další potřebné  příslušenství, vše v kufříku jako komplet.
Pokud si potřebujeme dokoupit ke komparátoru další měřené parametry, pak si objednáme  Testpak , který obsahuje odpovídající kotouč, reagencie pro 30 analýz a 2 kyvety.
Nabídku na tyto sady Vám zpracujeme na vyžádání. V tabulce jsou uvedeny ukázky jen několika parametrů.

Verze

Obj. číslo Název Měřený parametr Rozsah měření Cena
145000 Checkit komparátor 666.00 Kč
145010 Checkit komparátorD55 - 900.00 Kč
145500 Kyvety pro Checkit komparátor 962.00 Kč
146XXX Barevné kotouče 525.00 Kč

Příslušenství

Obj. číslo Název Měřený parametr Rozsah měření Cena
147200 Test KIT-hliník Hliník  0-0,3mg/l  1 654.00 Kč
147210 Test KIT - Amoniak Amoniak  0-1,0mg/l  1 654.00 Kč
147000 Test KIT-chlor1 Chlór DPD  0,02-0,3mg/l  1 817.00 Kč
147010 Test KIT - chlor2 Chlór DPD  0-1,0mg/l  1 576.00 Kč
147040 Test KIT-chlor 4 Chlór DPD  0-2,0mg/l  1 576.00 Kč
147020 Test KIT-chlor3 Chlór DPD  0-4,0mg/l  1 576.00 Kč
147030 Test KIT.chlor KI Chlór Kl  10-300mg/l  1 817.00 Kč
147330 Test KIT - chlordioxid Chlordioxid  0,01-0,2 mg/l ClO2  1 778.00 Kč
147230 Test KIT - Cu volná, Cu2+ Měď,volná  0-1,0 mg/l  1 862.00 Kč
147320 Test KIT - železo HR Železo HR  1-10 mg/l Fe  1 778.00 Kč
147220 Test KIT - Železo Železo LR  0,05-1,0mg/l   1 576.00 Kč
147290 Test KIT - molybden HR Molybden  0-100 mg/l MoO4  1 778.00 Kč
147350 Test KIT - křemík LR Oxid křemičitý.  0,25-4 mg/l  1 862.00 Kč
147351 Test KIT - křemík HR Oxid křemičitý.  0 – 100 mg/l SiO2  3 583.00 Kč
147270 Test KIT - ozon (DPD) Ozon  0 – 0,7 mg/l  1 862.00 Kč
147100 Test KIT-pH pH(Phenol Red)  6,5-8,4  1 576.00 Kč
147110 Test KIT-pH2 pH(Bromocresol Puple)  5,2-6,8  1 576.00 Kč
147120 Test KIT-pH3 pH(Bromothymol Blue)  6,0-7,6  1 576.00 Kč
147130 Test KIT-pH universal pH(universal)  4-10  1 576.00 Kč
147240 Test KIT - fosforečnany LR Fosforečnany LR  0-4,0 mg/l PO4  1 778.00 Kč
147250 Test KIT - fosforečnany HR Fosforečnany HR  0-80 mg/l PO4  1 778.00 Kč
147015 Test KIT-chlor/pH Chlór DPD/pH  0 – 1,0 mg/l Cl/6,5 – 8,4 pH.  2 327.00 Kč
147025 Test KIT-chlor2/pH Chlór DPD/pH  0 – 4,0 mg/l Cl/6,5 – 8,4 pH.  2 327.00 Kč
147045 Test KIT-chlor3/pH Chlór DPD/pH  0 – 2,0 mg/l Cl/6,5 – 8,4 pH.  2 327.00 Kč
147 010 Test KIT- chlor DPD chlor  0-1,0 mg/l Cl2  1 576.00 Kč
147340 Test KIT - zinek LR Zinek  0 – 1 mg/l Zn  1 862.00 Kč
147380 Test KIT - siřičitany LR siřičitany  0,5-10 mg/l SO3  1 576.00 Kč
147700 Testpak - hliník Hliník  0 – 0,3 mg/l Al  996.00 Kč
147500 Testpak - chlor DPD chlor  0,02 – 0,3 mg/l Cl2  900.00 Kč
147930 Testpak - měď (volná a celková) měď  0 – 5,0 mg/l Cu  1 180.00 Kč
147810 Testpak - dusičnany LR dusičnany  0 – 1 mg/l N  3 143.00 Kč
147800 Testpak - dusitany LR dusitany  0 – 0,5 mg/l N  996.00 Kč

Příslušenství* ceny jsou uvedeny bez DPH
 
Zastupujeme
Hirschmann Binder
WTW Bandelin Kern Julabo Funke-Gerber
BMT Tintometer

Kruss Mettler Toledo IKA LAC