Kalorimetr C 5000 control

Kalorimetr C 5000 control

Kalorimetr pro měření výhřevnosti pevných a kapalných vzorků s možností výběru 3 pracovních metod: adiabatickou, isoperibolickou nebo dynamickou. Je vysoce automatický - umožňuje automatickou temperaci, plnění a vyprazdňování nádoby, plnění kyslíkem i vyprazdňování aj.
Pracuje podle norem: DIN 51900, ISO 1928, ASTM D240, ASTM D4809, ASTM D5865, ASTM D1989, ASTM D5468, ASTM E711.
Více informací na vyžádání!!!
Obj. číslo: 8803000
Cena: 864 000.00 Kč


* ceny jsou uvedeny bez DPH
 
Zastupujeme
Hirschmann Binder
WTW Bandelin Kern Julabo Funke-Gerber
BMT Tintometer

Kruss Mettler Toledo IKA LAC