KRC 180

Laboratorní chladničky KRC180  (explozivní prostředí)

Jedná se o specielní chladící skříně pro ukládání nebezpečných látek v chemických laboratořích .Jsou vybaveny aktivními bezpečnostními prvky. Řídící elektronika je konstruována tak, že nedochází k jiskření, které by mohlo způsobit explozi.
Pracovní i bezpečnostní senzor jsou chráněny proti zkratu a rozpojení. Chladící agregát má čidlo, které kontroluje přehřátí motoru. Indikace závady je červené světlo - optický alarm .
Teplota uvnitř se nastavuje regulátorem v rozmezí -2°C až +12 °C.
Ovládací jednotka může být umístěna kdekoli. Sestává se z digitálního displeje s aktuelní a nastavenou hodnotou, indikačního světla chlazení, indikačního světla alarmu a testovacího tlačítka pro ochranu přehřátí kompresoru.

  •  Teplotní stabilita: +/- 1 °C
  •  Odečitatelnost nastavené i skutečné teploty je s citlivostí 0,1 °C.
  •  Ochrana přehřátí kompresoru : 105 °C
Obj. číslo: 8800718
Cena: 67 788.00 Kč

Parametry

Užitný objem
180L* ceny jsou uvedeny bez DPH
 
Zastupujeme
Hirschmann Binder
WTW Bandelin Kern Julabo Funke-Gerber
BMT Tintometer

Kruss Mettler Toledo IKA LAC