Vakuové jednotky LABOBASE KNF

Úvod > Produkty > Vývěvy, čerpadla > Vakuové systémy > Vakuové jednotky LABOBASE KNF
Vakuová jednotka LABOBASE

Je určena k vytváření a udržování vakua pro více uživatelských systémů. Po spuštění vývěva odsává maximálním výkonem síť s vakuem, ke které se může připojit více odběratelů vakua. Maximální výkon vývěvy se aktivuje při každém odběru. Regulace hodnoty vakua v síti je automatická, lze ho definovat zadáním horní a spodní přípustné hodnoty.
Základem jednotky je membránová vývěva pro agresivní látky, upevněná na stojanu, osazená odlučovačem, kondenzátorem par a regulátorem vakua s příslušným propojením trubicemi a ventily. Celá sestava může být vestavěna do nábytku a na pracovní stůl lze umístit jenom automatický regulátor vakua, čímž se vhodně využije místo a omezí hluk vznikající při chodu vývěvy.

Verze

Obj. číslo Název Technická data Cena
SBC 840 Labobase SBC 840 Vývěva N840.3FT.18, mezní tlak 0.8 kPa, 34 l/min.  Cena na vyžádání
SBC 860 Labobase SBC 860 Vývěva N860.3FT.18, mezní tlak 0.2 kPa, 60 l/min.  Cena na vyžádání
SBC 844 Labobase SBC 844 Vývěva N844.3FT.18, mezní tlak 0.2 kPa, 40 l/min.  Cena na vyžádání


* ceny jsou uvedeny bez DPH
 
Zastupujeme
Hirschmann Binder KNF WTW Bandelin Kern Julabo Knick
Funke-Gerber Testo BMT Tintometer Amarell Binder Harry-Gestigkeit Gryf
Kruss Mettler Toledo Labox Kouřil Brněnská Drutěva IKA LAC Airflow