Vývěvy membránové vícekomorové KNF

Úvod > Produkty > Vývěvy, čerpadla > Vývěvy membránové > Vývěvy membránové vícekomorové KNF
Vývěvy membránové vícekomorové KNF

U membránových vývěv nedochází ke styku odčerpávaného prostředí s mechanickým ústrojím vývěv, neboť jsou od sebe odděleny kmitající membránou. Jsou proto vhodné i pro odčerpávání agresivních látek, samozřejmě za předpokladu, že membrána i ventily jsou zhotoveny z chemicky odolných materiálů, např. z teflonu. Tyto vývěvy jsou pak použitelné univerzálně.
Membránové vývěvy mají řadu výhod:
- pracují bez oleje
- prvky konstrukce, které přicházejí do styku s čerpaným médiem jsou většinou pasivní, takže při chodu vývěvy vzniká poměrně málo tepla což usnadňuje případnou kondenzaci pár odsávaných látek na výstupu.


Standardní provedení
Vynikají malými rozměry, tichým chodem, minimálními nároky na údržbu a dobrou chemickou odolností.

Vývěvy označené :
KN mají hlavu ze speciálního plastu a membránu z neoprenu,
KT mají membránu z PTFE.
AN mají hlavu z hliníku a membránu z neoprenu.


Jsou přenosné , vybaveny krytem, kabelem do zásuvky 230V/50 Hz a spínačem zapnuto/vypnuto. V tabulkách pod pojmem mezní tlak se rozumí absolutní hodnota dosaženého tlaku, jako přetlak potom nárůst tlaku vůči okolnímu atmosférickému tlaku.

Materiálem hlavy a membrány jsou shodné s provedením vývěv jednokomorových.
Sériovým zapojením komor je však dáno dosažení vyššího vakua, paralelním zapojením zase větší čerpací rychlost.

Verze

Obj. číslo Název Krytí motoru Čerpací rychlost Mezní tlak Přetlak Cena
N820.3AN.18 N820.3AN.18 IP44  22 l/min  0,8 kPa  100 kPa  Cena na vyžádání
N026.1.2AN.18 N026.1.2AN.18 IP20  40 l/min  10 kPa  200 kPa  Cena na vyžádání
N026.3AN.18 N026.3AN.18 IP20  22 l/min  2 kPa  - Cena na vyžádání
N035.3AN.18 N035.3AN.18 IP20  30 l/min  1,3 kPa  - Cena na vyžádání
N145.1.2AN.18 N145.1.2AN.18 IP44  55 l/min  10 kPa  700 kPa  Cena na vyžádání
N035.1.2AN.18 N035.1.2AN.18 IP20  55 l/min  10 kPa  400 kPa  Cena na vyžádání


* ceny jsou uvedeny bez DPH
 
Zastupujeme
Hirschmann Binder
WTW Bandelin Kern Julabo Funke-Gerber
BMT Tintometer

Kruss Mettler Toledo IKA LAC