Vývěvy membránové vícekomorové pro agresivní látky

Úvod > Produkty > Vývěvy, čerpadla > Vývěvy membránové > Vývěvy membránové vícekomorové pro agresivní látky
Vývěvy membránové vícekomorové pro agresivní látky

membránových vývěv nedochází ke styku odčerpávaného prostředí s mechanickým ústrojím vývěv, neboť jsou od sebe odděleny kmitající membránou. Jsou proto vhodné i pro odčerpávání agresivních látek, samozřejmě za předpokladu, že membrána i ventily jsou zhotoveny z chemicky odolných materiálů, např. z teflonu. Tyto vývěvy jsou pak použitelné univerzálně.
Membránové vývěvy mají řadu výhod:
- pracují bez oleje
- prvky konstrukce, které přicházejí do styku s čerpaným médiem jsou většinou pasivní, takže při chodu vývěvy vzniká poměrně málo tepla což usnadňuje případnou kondenzaci pár odsávaných látek na výstupu.

Vynikají malými rozměry, tichým chodem, minimálními nároky na údržbu a dobrou chemickou odolností.
Jsou přenosné , vybaveny krytem, kabelem do zásuvky 230V/50 Hz a spínačem zapnuto/vypnuto. V tabulkách pod pojmem mezní tlak se rozumí absolutní hodnota dosaženého tlaku, jako přetlak potom nárůst tlaku vůči okolnímu atmosférickému tlaku.

Všechny části, přicházející do styku s čerpaným mediem, jsou vyrobeny z PTFE. Jsou tedy vysoce odolné. Odolávají agresivním plynům, parám kyselin i louhů, i organickým rozpouštědlům. Neobsahují olej a nevyžadují prakticky žádnou údržbu.

Sériovým zapojením komor je  dáno dosažení vyššího vakua, paralelním zapojením zase větší čerpací rychlost.

Verze

Obj. číslo Název Krytí motoru Čerpací rychlost Mezní tlak Přetlak Cena
N810.3FT.18 N810.3FT.18 IP44  10 l/min  0,8 kPa  100 kPa  Cena na vyžádání
N820.3FT.18 N820.3FT.18 IP44  20 l/min.  0,8 kPa  100 kPa  Cena na vyžádání
N840.3FT.18 N840.3FT.18 IP44  34 l/min  0,8 kPa  100 kPa  Cena na vyžádání
N840.1.2FT.18 N840.1.2FT.18 IP44  60 l/min  10 kPa  100 kPa  Cena na vyžádání
N842.3FT.18 N842.3FT.18 IP44  34 l/min  0,2 kPa  100 kPa  Cena na vyžádání


* ceny jsou uvedeny bez DPH
 
Zastupujeme
Hirschmann Binder
WTW Bandelin Kern Julabo Funke-Gerber
BMT Tintometer

Kruss Mettler Toledo IKA LAC