Vývěvy membránové vícekomorové samovysoušecí KNF

Úvod > Produkty > Vývěvy, čerpadla > Vývěvy membránové > Vývěvy membránové vícekomorové samovysoušecí KNF
Vývěvy membránové vícekomorové samovysoušecí

Jsou vhodné pro agresivní látky, materiálové provedení hlav i membrán je z PTFE . Samovysoušecí systém zajišťuje odvod kondenzátů z hlav a vývěvy, takže se výkon vývěvy, co se týká průtoku i mezního vakua, ani při dlouhém chodu nesnižuje. Vývěvy jsou zvláště vhodné pro odsávání vlhkých nebo těžkých plynů, pro připojení k vakuové sušárně apod. Výkon vysoušení se nastavuje manuálně a nijak nezasahuje do chodu vývěvy.

U membránových vývěv nedochází ke styku odčerpávaného prostředí s mechanickým ústrojím vývěv, neboť jsou od sebe odděleny kmitající membránou. Jsou proto vhodné i pro odčerpávání agresivních látek, samozřejmě za předpokladu, že membrána i ventily jsou zhotoveny z chemicky odolných materiálů, např. z teflonu. Tyto vývěvy jsou pak použitelné univerzálně.
Membránové vývěvy mají řadu výhod:
- pracují bez oleje
- prvky konstrukce, které přicházejí do styku s čerpaným médiem jsou většinou pasivní, takže při chodu vývěvy vzniká poměrně málo tepla což usnadňuje případnou kondenzaci pár odsávaných látek na výstupu.

Vícekomorové vývěvy: Sériovým zapojením komor je  dáno dosažení vyššího vakua, paralelním zapojením zase větší čerpací rychlost.

Verze

Obj. číslo Název Krytí motoru Čerpací rychlost Mezní tlak Přetlak Cena
N820.3FT.40.18 N820.3FT.40.18 IP44  20 l/min  1 kPa  100 kPa  Cena na vyžádání
N840.3FT.40.18 N840.3FT.40.18 IP44  34 l/min  1 kPa  100 kPa  Cena na vyžádání
N842.3FT.40.18 N842.3FT.40.18 IP44  34 l/min  0.4 kPa  100 kPa  Cena na vyžádání
N860.3FT.40.18 N860.3FT.40.18 IP44  60 l/min  0.4 kPa  100 kPa  Cena na vyžádání


* ceny jsou uvedeny bez DPH
 
Zastupujeme
Hirschmann Binder
WTW Bandelin Kern Julabo Funke-Gerber
BMT Tintometer

Kruss Mettler Toledo IKA LAC